Sinerji Çevre
Sinerji Çevre

Gelişen Çevrede Kalıcı Çözümler

Sinerji Çevre Logo
Çevre Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Sinerji Çevre Denetim Danışmanlık Ltd. Şti. 23.01.2011 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi'ni almış ve deneyimli çevre görevlileri ile tüm ülkede hizmet vermeye başlamıştır.

Çevre Mevzuatı ve Karbon Ayakizi Eğitimleri

Sinerji Çevre Denetim Danışmanlık Ltd. Şti. olarak uzman kadromuzla geleceğimiz için çevre eğitimlerimize devam ediyoruz.

Balık Çiftlikleri İçin Çevresel Yönetim Planı
Balık Çiftlikleri İçin Çevresel Yönetim Planı

Balık çiftliklerinin kurulmasının sakıncalı olacağı hassas yerlerin tespit edilmesi, deniz çevresine olan etkilerin izlenerek gerekli tedbirlerin alınması ve çevr... okumaya devam et.

Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi Danışmanlığı
Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi Danışmanlığı

23.06.2017 tarih ve 30105 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, 23.12.2017 tarihinde yür&uum... okumaya devam et.

Gekap
Gekap

Gekap nedir? Günümüzde sanayinin, teknolojinin ve tıbbın gelişimi ve nüfus yoğunluğunun artmasıyla beraber tüketim ihtiyaçlarımız da artmıştır. Bu ihtiyacın karş... okumaya devam et.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi
Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi

21.12.2019 tarih ve 30958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ 8. maddesinin 2. fıkrasına göre motor... okumaya devam et.

Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Çevre Danışmanlık Hizmetleri

23.01.2011 tarihinde ilk kez Çevre Danışmanlık ve Yeterlilik Belgesi alan firmamız, bu zamana kadar çevre mevzuatı kapsamında bir çok sanayi kuruluşuna aşağıdaki konular ka... okumaya devam et.

Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik
Karbon Ayak İzi ve Sürdürülebilirlik

Kuruluşun faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının CO2 cinsinden atmosfere ve çevreye etkilerinin hesaplanması çalışmasıdır. Bu hesaplama ISO 14064-1 standardı doğrultusunda h... okumaya devam et.

Sera Gazı Hesaplama ve Raporlama
Sera Gazı Hesaplama ve Raporlama

17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” Ek-1 listesinde yer alan tesis... okumaya devam et.

CDP Karbon Saydamlık Beyanları
CDP Karbon Saydamlık Beyanları

CDP, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyiş şeklini değiştirmek üzere çalışır.

Yatırımcılar ve satın alma dep... okumaya devam et.

Sıfır Atık
Sıfır Atık

Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığı... okumaya devam et.

Endüstriyel Atık Yönetimi
Endüstriyel Atık Yönetimi

Atık Yönetimi ile ilgili mevzuat kapsamında Sinerji Çevre Danışmanlık Firması hizmet verdiği işletmelerde;

  1. İşletmelerden oluşması muhtemel atıklar için gere... okumaya devam et.

Atık Alanı Projelendirme ve İnşaası
Atık Alanı Projelendirme ve İnşaası

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde 9 (b) bendinde atıkları ayrı toplamak ve ge&... okumaya devam et.

Green Airport Projesi Danışmanlığı
Green Airport Projesi Danışmanlığı

Ülkemiz havaalanlarında faaliyet gösteren kurum/kuruluşların faaliyetleri sırasında çevreye verilen zararın tespiti, azaltılması ve mümkünse tamamen ortadan kaldırılm... okumaya devam et.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

Uzman kadromuz ve işbirliği yaptığımız akademisyenlerimiz ile IFC standartları kapsamında Çevresel ve Sosyal Yönetim Planları'nı kapsamlı ve kreditör kuruluş taleplerine g&... okumaya devam et.

ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası
ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar ... okumaya devam et.

Atıksu Arıtma Tesisi ve Projelendirme
Atıksu Arıtma Tesisi ve Projelendirme

Sinerji Çevre Hizmetleri Danışmanlık tarafından Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu mevzuatlara uygun olarak hazırlanmaktadır... okumaya devam et.

Ecolabel (Çevre Dostu Etiketi) Danışmanlığı
Ecolabel (Çevre Dostu Etiketi) Danışmanlığı

Ülkemizde enerji verimliliği, atık minimizasyonu ve ürün yönetimini teşvik edecek, çevre ve insan sağlığını koruyacak, daha az kaynakla tasarruf sağlayacak, ilave paz... okumaya devam et.

Çevre Mevzuatı Eğitimi
Çevre Mevzuatı Eğitimi

Fazla sayıda yönetmelik, genelge ve tebliplerden oluşan Çevre Mevzuatı, takip edilmesi güç ve AB Kriterleri kapsamında da sürekli güncellenen bir mevzuattır. M... okumaya devam et.

Karbon Ayak İzi Eğitimi
Karbon Ayak İzi Eğitimi

Seragazı Emisyonu Eğitimleri, sanayi tesislerinin ve bu konuda uzmanlaşmak isteyen bireylerin standart ve standart gereklilikleri hususunda bilgi düzeylerini artırmak amacı ile firmamız ta... okumaya devam et.

Su Kirliliği
22-06-2020 / Yazar: Murat Ç.

Su kirliliği, küresel olarak büyük bir sorun olduğu gibi, birçok ölüm ve salgın hastalık olaylarının nedeni olarak görülmektedir.Günde 14,000 insan doğrudan veya dolaylı olarak su kirliliğinin neden olduğu hastalıklar sonucunda yaşamını yitirmektedir.Buna ek olarak gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde görülen akut sorunların yanında, bu kirliliğin azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bugün dünyada yüzde olarak en çok kirli su havzasına sahip olan ülke Amerika Birleşik Devletleri... Okumaya devam et.